Meer PACU-bedden kunnen inhaalzorg redden

Utrecht – De beroepsvereniging voor anesthesiologen (NVA) doet een dringende oproep aan de Tweede Kamer en het kabinet om komende woensdag in het Corona-debat niet alleen aandacht te besteden aan mogelijke nieuwe maatregelen, maar ook aan praktische oplossingen die de druk op de IC en het zorgpersoneel kunnen verlichten. De NVA zet daarbij in op een uitbreiding van het aantal PACU-bedden in de Nederlandse ziekenhuizen zodat de inhaalzorg kan blijven doorgaan.

Het is uiteraard zeer belangrijk dat een goede inhoudelijke discussie wordt gevoerd over het effect van eventuele nieuwe maatregelen, ook in het komende Corona-debat op woensdag”, zegt NVA-voorzitter Caroline van der Marel. “Het water staat sommige IC’s al aan de lippen. Maar onze mensen in de ziekenhuizen hebben weinig aan een gepolariseerd debat en veel meer aan praktische oplossingen. Laat het Kamerdebat vooral ook daarover gaan zodat de zorg kan blijven doordraaien. Onze vereniging becijferde onlangs dat er 140.000 operaties moeten worden ingehaald. Het zou een drama zijn als deze patiënten weer op de wachtlijst moeten. We moeten op zoek naar bufferruimte.

Een uitbreiding van het aantal PACU-bedden kan deze gewenste verlichting bieden, ook richting een eventuele nieuwe pandemie in de toekomst. “Patiënten die een complexe operatie ondergaan, bijvoorbeeld aan hun hart, of kwetsbaar zijn vanwege hun leeftijd of gezondheid, hebben na een operatie intensieve zorg nodig”, zegt Van der Marel. “In twintig ziekenhuizen kunnen patiënten al terecht op een van de 100 PACU-bedden, maar in andere ziekenhuizen worden zijn noodgedwongen verzorgd op een IC. Naar schatting kan 35% van de jaarlijkse IC-opnames naar een PACU; ongeveer 26.000 patiënten. Het bieden van de juiste zorg op de juiste plek kan verlichting bieden, ook tijdens een Corona-piek. Laten we daarom het aantal PACU-bedden in Nederland zo snel mogelijk opschalen.

Post Anaesthesia Care Unit

PACU staat voor Post Anaesthesia Care Unit en is een zelfstandige afdeling binnen het ziekenhuis. Op een PACU wordt postoperatieve zorg verleend, gericht op het stabiliseren van vitale functies. Het uitgangspunt is dat patiënten binnen 48 uur terug naar de afdeling gaan. Doordat er minder mensen (onnodig) naar de IC’s gaan, wordt daar de druk verlicht.

Met een uitbreiding van het aantal PACU-bedden zou Nederland het voorbeeld van Duitsland volgen, waar al een bredere schil rond de acute zorg bestaat. “Een deel van de Duitse bedden zijn vergelijkbaar met PACU-bedden, maar ze worden anders benoemd en meegeteld in de totale IC-capaciteit,” weet Van der Marel.

Zie oproep aan de Tweede Kamer