Meeste anesthesiologen tevreden over hun werk maar betere balans tussen werk en privé is wenselijk

Maar liefst 85% van de anesthesiologen gaat regelmatig tot altijd met plezier naar het werk en 89% is (zeer) tevreden over de samenwerking met collega’s.  82% van de anesthesiologen is tevreden over de werkvorm waarin zij werken. Dit zijn enkele uitkomsten die uit de eerste editie van de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten zijn gepubliceerd.

Arbeidsmarkt na afronden opleiding
Hoewel de groep startende anesthesiologen niet representatief is, geven de resultaten wel een indicatie van de huidige arbeidsmarkt. Zo is 98,9% van de startende anesthesiologen binnen een halfjaar na het afronden van zijn of haar medische vervolgopleiding begonnen aan zijn of haar eerste baan als anesthesioloog. Meer dan de helft van de starters heeft gewerkt als chef de clinique (52,6%).  

Combineren van deelspecialisaties
In de opleiding anesthesiologie kunnen aios kiezen voor de uitstroomprofielen perioperatieve zorg, intensive care geneeskunde of pijn- en palliatieve geneeskunde. Aios kiezen hun uitstroomprofiel op basis van persoonlijke interesse, en 59% van de aios geeft aan graag in meerdere deelspecialisaties werkzaam te willen zijn.  

Belasting
Hoewel het overgrote deel van de achterban met plezier het vak uitoefent is er ook ruimte voor verbetering. Iets meer dan de helft van de anesthesiologen is tevreden over de balans tussen werk en privé (52%) en over de werkdruk (60%). 59% van de anesthesiologen heeft aangegeven naar verwachting niet tot zijn pensioen in de functie te blijven. Ik denk dat ik tegen de 60 niet meer de goede anesthesioloog kan zijn die ik nu ben. Het vak is te intensief om zo lang te doen’, aldus een van de respondenten. Van de anesthesiologen ouder dan 57 verwacht de helft (52%) diensten te blijven draaien tot aan het pensioen. 26% verwacht dat de diensten te zwaar worden.

NVA-voorzitter Caroline van der Marel: ‘De resultaten ten aanzien van balans tussen werk en privé, werkdruk en dienstbelasting laten zien dat fit-to-perform ook de komende jaren nog een belangrijk thema moet zijn binnen de NVA. We moeten er met elkaar zorgen dat we gedurende onze hele loopbaan fit kunnen blijven en met plezier ons werk blijven doen. Alleen dan kunnen wij de beste zorg voor de patiënt leveren.’

Over de loopbaanmonitor
De Loopbaanmonitor is een vragenlijst van de Federatie Medisch Specialisten, Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband en de Jonge Specialist in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen. 734 anesthesiologen (in opleiding) hebben deelgenomen aan deze vragenlijst over werkplezier, werkdruk, ambities, arbeidsvoorwaarden en tevredenheid. De monitor wordt iedere twee jaar herhaald. Alle resultaten van de anesthesiologen zijn te vinden op www.loopbaanmonitormedischspecialisten.nl.