Nieuw Capaciteitsplan: hogere instroom aios anesthesiologie nodig voor de toekomst

Voor de opleiding tot anesthesioloog adviseerde het Capaciteitsorgaan in 2016 nog een instroom binnen de bandbreedte van 59-71 aios. Het nieuwe advies is 79. Dit is gebaseerd op verwachte ontwikkelingen voor de komende jaren. De ontwikkeling rondom taakherschikking naar lager opgeleide zorgprofessionals drukt het aantal omlaag echter trends rondom arbeidstijdverandering dragen bij aan een verhoging van de benodigde instroom. De verwachting is dat de dienstendruk toeneemt en anesthesiologen, net als bij veel andere specialismen, een verbetering willen van hun werk/privé-balans en daarom minder uren willen werken.

De ramingen van het Capaciteitsorgaan zijn deze keer gemaakt met expertpanels die zijn samengesteld  vanuit alle geledingen van de wetenschappelijke verenigingen.

Om op termijn evenwicht te bereiken tussen de vraag naar en het aanbod van medisch specialisten is het nodig de komende jaren iets meer basisartsen in de vervolgopleidingen te laten instromen dan het Capaciteitsorgaan in 2016 adviseerde. Dat staat in het deelrapport 1 van het Capaciteitsplan dat onlangs door het algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan unaniem is vastgesteld.

 

Naar rapport

Lees ook: Federatie Medisch Specialisten: Nieuw Capaciteitsplan uitgebracht