Nieuwe commissie wetenschap en innovatie gaat wetenschappelijk (evaluatie) onderzoek coördineren

De komende maanden gaat de NVA het wetenschappelijk (evaluatie-)onderzoek van anesthesiologische zorg nadrukkelijker verankeren in de vereniging. Hiervoor is onder meer een Commissie Wetenschap en Innovatie in het leven geroepen. Samenwerking en betrokkenheid van alle collega’s binnen de NVA is nodig om in een korte tijd evaluatieonderzoek op betrouwbare wijze uit te voeren. 

Door het vormen van onderzoeksnetwerken kunnen multicenter onderzoeken met een groot aantal inclusies op een uniforme wijze worden gerealiseerd. Brede betrokkenheid van de beroepsgroep zorgt er ook voor dat de resultaten van het evaluatieonderzoek breed geaccepteerd worden, waarmee de resultaten snel kunnen worden geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk.

Daarom neemt de vereniging, met de nog in te stellen commissie als aanspreekpunt, een coördinerende rol in. Denk hierbij aan het inventariseren van nationale en internationale subsidiemogelijkheden en het coördineren van (gezamenlijke) subsidieaanvragen en formeren van flexibele (onderzoeks-)netwerken per onderzoeksvraagstelling. Met deze vragenlijst willen wij uw interesse peilen in deelname aan toekomstig wetenschappelijk onderzoek in multicenter verband. Het heeft de voorkeur om deze vragenlijst eenmaal namens en in samenspraak met uw collega’s uit uw maatschap of vakgroep in te vullen.