Nieuwe Richtlijn Sedatie en Analgesie bij Volwassenen borgt veilige sedatiezorg

Sedatie speelt een cruciale rol bij het bieden van comfort en rust aan patiënten tijdens onderzoeken en kleine ingrepen, zoals blaas, maag- of darmonderzoek of bijzondere tandheelkunde. In de richtlijn Sedatie en Analgesie bij Volwassenen beschrijven we hoe we kwaliteit en veiligheid van patiënten bij sedatie kunnen borgen. De vorige richtlijn dateerde uit 2012. Door ontwikkelingen op het gebied van sedaties, het doel om de uniformiteit in verschillende zorgcontexten te vergroten en om de verantwoordelijkheden beter te beschrijven, was de oude richtlijn toe aan herziening. De richtlijn beschrijft nu niet alleen de optimale sedatiezorg, maar beschrijft ook beter de verantwoordelijkheden rondom sedaties. Zo is in de nieuwe richtlijn beschreven dat de afdeling anesthesiologie verantwoordelijk is voor de sedatiezorg binnen de kliniek.

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA).
 
De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers, Nederlands Genootschap van Abortusartsen en de Nederlandse Associatie Physician Assistants. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van de Patiëntenfederatie Nederland. Daarnaast is de richtlijn door een klankbordgroep tegengelezen en is hun commentaar verwerkt. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, de Vereniging Mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen, het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde.  
 
Deze multidisciplinaire richtlijn heeft betrekking op alle volwassen patiënten die sedatie (eventueel in combinatie met analgesie) krijgen vanwege een procedure die plaats vindt buiten het operatiekamer en buiten de intensive care. Voor kinderen is een aparte richtlijn in de maak.