Nu beschikbaar: Richtlijn Intoxicaties, eerste opvang in het ziekenhuis

De richtlijn Intoxicaties, eerste opvang in het ziekenhuis heeft betrekking op:

-patiënten met acute intoxicaties en meer specifiek op patiënten die een poging tot suïcide hebben gedaan door gebruik van middelen in een toxische dosering (intentionele intoxicatie)
-patiënten die een accidentele intoxicatie hebben na inname van een toxische hoeveelheid van een substantie (vaak een genotsmiddel).

De richtlijn richt zich niet specifiek op de diagnostiek en behandeling van kinderen met een intoxicatie, al kan deze wel gebruikt worden in geval van een intoxicatie bij een adolescent, die aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet. Ook aan de veiligheid van medewerkers wordt aandacht besteed.

Over de volgende onderwerpen worden aanbevelingen gegeven: Symptoomgerichte eerste opvang en stabilisatie, Airway en breathing, Circulation, Disability, Vervolgbeleid (diagnostiek, behandeling/observatie), Juridische adviezen.

Deze richtlijn is op initiatief van de Nederlandse Internisten. De NVA is in een later stadium betrokken geraakt bij de richtlijn. Bij een herziening zal de NVA vanaf de start betrokken zijn.