Nu beschikbaar: Richtlijn Obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenen

De definitieve richtlijn ‘Obstructief slaapapneu (OSA) bij volwassenen’ is nu beschikbaar op de NVA website  Dit is een herziening van de vorige richtlijn uit 2009. De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose en de Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde en Heelkunde van het hoofd-halsgebied zijn regiehouders van de richtlijn, de NVA heeft vanuit een klankbordgroep meegewerkt aan deze herziening.

De richtlijn besteedt aandacht aan:

  • het concept OSA: actuele inzichten
  • de endoscopische diagnostiek van OSA
  • de verschillende behandelmogelijkheden van patiënten met OSA
  • therapietrouw
  • de behandeling van OSA bij ouderen
  • het perioperatief beleid bij patiënten met of risico op OSA
  • de organisatie van de zorg rondom patiënten met OSA
  • de voorlichting aan patiënten