NVA bestuursacademie van start gegaan!

Op 9 september is de eerste leergang van de Bestuursacademie van start gegaan. Actieve leden zijn de drijvende kracht van elke vereniging, zo ook de onze. De leergang is er op gericht om kennis (over de vereniging en haar omgeving) en vaardigheden bij de (actieve) leden te ontwikkelen die belangrijk zijn voor het vervullen van sleutelfuncties binnen of namens de NVA.

De leergang bestaat uit 5 workshops die door de NVA en de NVvP (psychiaters) in samenwerking met Schouten en Nelissen zijn ontwikkeld. Vooralsnog gaat het om een pilot maar krijgt zeker een vervolg bij een positieve evaluatie.