NVA Duurzaamheidsgrant uitgereikt

De NVA Duurzaamheidsgrant is gewonnen door Jasper Kampman, arts-assistent anesthesiologie en PhD kandidaat in het Amsterdam UMC. De kandidaten die zich hadden gemeld voldeden allen aan de opgestelde criteria. De selectiecommissie heeft uiteindelijk gekozen om een jonge, talentvolle collega de kans te geven. Deze kan, met de opgedane ervaring, het belang van dit onderwerp in zijn verdere carrière uitdragen.

Voor het project Duurzaam en verantwoord gebruik van anesthetica heeft de NVA een Grant ter beschikking gesteld ter hoogte van € 65.000. De NVA heeft een subsidie toegekend gekregen van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) om binnen tweeënhalf jaar de CO2 uitstoot van anesthesiedampen terug te dringen. Om dit doel te behalen, bestaat het project uit meerdere deelonderwerpen, zoals onderzoek naar gebruik van anesthetica en lachgas, onderzoek naar duurzaamheid van verschillende typen anesthetica en gedragsonderzoek onder anesthesiologen. De NVA Duurzaamheidsgrant faciliteert de wetenschappelijke begeleiding van dit project met het primaire doel de verworven data zichtbaar en toegankelijk te maken door middel van publicaties.