NVA gaat samenwerking aan met DICA t.a.v. kwaliteitsregistraties

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) gaan samenwerken met betrekking tot de kwaliteitsregistraties voor perioperatieve zorg, pijngeneeskunde en neuromodulatie. De kwaliteitsregistraties pijngeneeskunde en neuromodulatie geven inzicht in de zorg voor duizenden patiënten per jaar; de perioperatieve registratie betreft in potentie meer dan 1,2 miljoen geopereerde patiënten per jaar.  

Enkele jaren geleden startte de NVA al met de ontwikkeling van de kwaliteitsregistraties perioperatieve zorg, pijngeneeskunde en neuromodulatie. Met de informatie uit deze kwaliteitsregistraties kunnen we de kwaliteit van patiëntenzorg verder optimaliseren, via uitkomstinformatie voor patiënten, verbeterinformatie voor professionals en zorgevaluatie-informatie voor richtlijnherziening en beleidsontwikkeling. Door deze samenwerking kan de NVA voortbouwen op de jarenlange expertise en ervaring die DICA heeft met het inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg met betrouwbare vergelijkingen en analyses.

Specifiek voor de perioperatieve registratie hebben de NVA en DICA de ambitie om de kwaliteit van anesthesiologische zorg in de breedte inzichtelijk te maken, als ook om deze informatie als verdieping toe te voegen aan reeds bestaande, aandoeningsgerichte DICA registraties. Het uitwisselen van data uit deze registraties zorgt ervoor dat we gegevens vanuit het gehele zorgproces, vanuit alle betrokken medische specialismen bij elkaar brengen. Dit levert een unieke mogelijkheid om gedegen inzichten in kwaliteit van het gehele zorgproces te verkrijgen. En dat is uiteindelijk wat voor de patiënt de zorguitkomst bepaalt.

Overgang naar het DICA platform

Om onze kwaliteitsregistraties aan te laten sluiten bij het DICA platform, gaan deze vanaf begin 2023 verder onder de volgende nieuwe namen:

•    DICA pijn en palliatieve zorg – Dutch Pain and Palliative care Audit (DPPA)
•    DICA neuromodulatie – Dutch NeuroModulation Audit (DNMA)
•    DICA perioperatieve anesthesiologische zorg – Dutch Perioperative Anesthesiological care Audit (DPAA)

Alle deelnemende zorginstellingen aan een of meerdere van onze registraties zullen begin 2023 vanuit de DICA Servicedesk (dica-servicedesk@mrdm.nl), een informatiepakket ontvangen om de overgang naar DICA contractueel op orde te maken. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met ons of de DICA Servicedesk.
  
Together we make care count.