NVA kennisvraag gehonoreerd door ZonMW: €500.000

ZonMw heeft €500.000 subsidie toegekend voor zorgevaluatie onderzoek naar de vraag Welke klinische parameters en biomarkers voorspellen bij patiënten met COVID-19 geïnduceerde respiratoire insufficiëntie een ongunstig beloop van de ziekte waarbij immuunmodulatie middels (single-target) imuunmodulerende middelen noodzakelijk is?

Deze kennisvraag, ingediend door de NVA, NVIC, NIV en NVMM, was hoog geprioriteerd op de derde editie van de FMS Kennisagenda COVID-19. Deze agenda bevat de tien meest urgente onderzoeksvragen waarmee de zorg voor coronapatiënten verder verbeterd kan worden. Vanuit het veld waren oorspronkelijk 136 kennishiaten aangedragen.