NVA project in TOP 5 projecten FMS Kennisagenda COVID-19

Vanuit de Commissie Wetenschap en Innovatie is een onderwerp aangedragen voor de FMS Kennisagenda COVID-19, een multidisciplinaire agenda met een overzicht van de belangrijkste kennishiaten rondom COVID-19-zorg en de gevolgen ervan. 

De ingebrachte vraagstelling luidt: “Wat zijn de gevolgen van een SARS-CoV-2 infectie in de postoperatieve periode op uitkomsten zoals morbiditeit (postoperatieve pulmonale complicaties), mortaliteit en ‘disability free survival’”. Deze vraagstelling is verkozen tot de TOP 5 projecten voor de call “Gevolgen van COVID-19”. De commissie W&I zoekt nu een enthousiaste onderzoeker die de subsidieaanvraag wil uitwerken met ondersteuning vanuit de commissie. Vraag meer informatie.