NVA publiceert uitkomstregistratie Neuromodulatie bij chronische pijn

In 2019 is de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) gestart met de ontwikkeling van de uitkomstregistratie neuromodulatie bij chronische pijn. De uitkomstregistratie is onderdeel van een bredere kwaliteitscyclus, gericht op goede zorg voor de patiënt met chronische pijn.

Deze uitkomstregistratie is tot stand gekomen door samenwerking met MRDM. De uitkomstregistratie is grotendeels opgezet in 2020; door de coronacrisis geen gemakkelijk jaar om een uitkomstregistratie te ontwikkelen. Desondanks is er veel gebeurd. Dat laten we zien middels deze rapportage over 2020. Heel veel anesthesioloog-pijnspecialisten, neurochirurgen, verpleegkundig specialisten en andere medewerkers van de pijncentra hebben zich enorm ingespannen om ondanks de coronacrisis te zorgen voor het opstarten van deze uitkomstregistratie. Dankzij die inzet zijn er inmiddels bijna 2000 behandelingen ingevoerd. We komen zo steeds meer te weten over de effectiviteit, kwaliteit en veiligheid van neuromodulatie bij chronische pijn. Onze dank gaat dan ook uit aan een ieder die hieraan heeft bijgedragen!