NVA stelt duurzaamheidsgrant ter beschikking van €65.000

Voor het project Duurzaam en verantwoord gebruik van anesthetica stelt de NVA een Grant ter beschikking ter hoogte van € 65.000.
De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) heeft een subsidie toegekend gekregen van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) om binnen tweeënhalf jaar de CO2 uitstoot van anesthesiedampen terug te dringen.

Om dit doel te behalen, bestaat het project uit meerdere deelonderwerpen:
1.       Onderzoek naar gebruik van anesthetica en lachgas;
2.       Onderzoek naar duurzaamheid van verschillende typen anesthetica;
3.       Gedragsonderzoek onder anesthesiologen;
4.       Opstellen leidraad duurzaamheid en beroepsnorm;
5.       Campagne over duurzaam gebruik anesthetica onder anesthesiologen.

De dataverzameling en -analyse van dit project wordt voornamelijk verricht door expertisebureaus. De NVA Duurzaamheidsgrant faciliteert de wetenschappelijke begeleiding van dit project met het primaire doel de verworven data zichtbaar en toegankelijk te maken door middel van publicaties.
Kandidaten die voor deze Grant in aanmerking willen komen:
•    beschikken over aantoonbare expertise op het gebied van duurzaamheid (e.g. Life Cycle Assessments),
•    hebben een wetenschappelijke achtergrond (PhD of lopend PhD traject) met ervaring op het gebied van wetenschappelijk schrijven, en
•    zijn bereid om zitting te nemen in de klankbordgroep duurzaamheid die betrokken is bij het project.

Wij verzoeken Grant aanvragers een motivatiebrief waaruit duidelijk wordt waarom deze kandidaat geschikt is voor de Grant samen met een CV en publicatielijst vóór 13 maart naar nva@anesthesiologie.nl te sturen.
De inzendingen worden beoordeeld door twee afgevaardigden van de commissie W&I en een NVA-bestuurslid.