NVA ver gevorderd met doelmatigheidsagenda anesthesiologische zorg

De afgelopen tijd heeft de NVA een uitgebreide inventarisatie gedaan naar onderzoeksvragen voor een doelmatigheidsagenda. Dat leverde een longlist op van maar liefst 170 vragen. Na verdere verdieping en schifting (ontdubbelen, onderzoekbaarheid, lopend onderzoek, etc.) zijn uiteindelijk 20 onderzoeksvragen overgebleven die de komende periode geprioriteerd gaan worden.

Voorbeelden van vraagstellingen zijn: Leidt structurele begeleiding van chronische pijnpatiënten middels een app tot minder zorgbehoefte en een beter functioneel herstel in vergelijking met patiënten die niet worden begeleid? Of: Geeft het gebruik van tranexaminezuur tijdens tonsillectomieën bij kinderen een verlaagd risico op nabloedingen ten opzichte van kinderen die geen tranexaminezuur ontvangen?

Met dit initiatief bepalen we zelf, in samenwerking met patiëntenverenigingen, onze agenda voor onderzoek naar doelmatige zorg. Door deze aanpak vergroten we de kans op subsidies voor de onderzoeken. Klinieken, onderzoekers, projectgroepleden, patiëntenverenigingen, de betrokkenheid was enorm. Dankzij alle bijdragen is er nu een bruikbare lijst waarmee we aan de slag kunnen en daadwerkelijk het vakgebied verder kunnen ontwikkelen. De lijst zal telkens worden bijgewerkt en geactualiseerd.

Inventarisatiefases:

  • In eerste instantie zijn alle afdelingen anesthesiologie van de Universitaire Medische Centra en een selectie van maatschappen, vakgroepen uit de perifere centra gevraagd om drie belangrijkste onderzoeksvraagstukken binnen de anesthesiologie te benoemen.
  • Aan de CASA en het bestuur van de NVAM en aan een selectie van patiëntenverenigingen is dezelfde vraag gesteld.
  • De NVA Richtlijnen zijn gescreend op kennishiaten.