NVA volgt advies Nederlandse Vereniging voor Microbiologie m.b.t. ademhalingsbeschermingsmaskers voor COVID19

In het begin van de SARS-CoV 2 uitbraak was nog veel onduidelijk over de transmissieroute en is gekozen voor een FFP2 masker in de patiëntenzorg om ook beschermd te zijn tegen mogelijke aerogene transmissie. Ten gevolge van dreigende tekorten aan ademhalingsbeschermingsmaskers bij toenemend gebruik, is er behoefte om het nut en de noodzaak van FFP2 maskers voor COVID-19 te heroverwegen. 

Uitgangspunt voor de maskerkeuze is dat een masker gezondheidsmedewerkers adequate veiligheid moet bieden bij de verzorging/behandeling van een patiënt met COVID-19 waarbij de keuze draagbaar en functioneel moet zijn en er niet onnodige extra veiligheidsmaatregelen genomen worden. Op basis van dit uitgangspunt heeft de Nederlandse Vereniging voor Microbiologie een advies opgesteld met betrekking tot het gebruik van ademhalingsbeschermingsmaskers voor COVID-19. De NVA volgt dit advies.