NVA wijst Kamer op PACU en opioïden-problematiek

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie vraagt de Tweede Kamer om de creatie van een aparte PACU-betaaltitel en meer aandacht voor de stijging van problematisch gebruik van opioïden. Dit staat in de brief die de NVA met de Kamercommissie VWS heeft gedeeld in aanloop naar de begrotingsbehandeling die op 18 oktober plaatsvindt.

Met de creatie van een PACU-betaaltitel, waarvoor de NVA eerder al vroeg, kan de druk op de toch al schaarse IC-capaciteit in ziekenhuizen worden verlicht en is de doorgang van veel operaties niet meer afhankelijk van de beschikbaarheid van een IC-bed. “Operaties worden minder snel afgezegd, en we kunnen meer patiënten helpen.” Aldus NVA voorzitter Caroline van der Marel.

Betaaltitel voor PACU-bedden

Patiënten krijgen na een operatie niet altijd de meest passende zorg door het ontbreken van voldoende PACU-bedden. Patiënten die een complexe operatie hebben ondergaan, zoals een hartoperatie, of kwetsbaar zijn vanwege leeftijd of gezondheid hebben na een ingreep intensieve zorg nodig. In ongeveer vijftien ziekenhuizen kunnen deze patiënten terecht op eìeìn van de 100 PACU-bedden in Nederland. In andere ziekenhuizen komende deze patiënten op de IC terecht, wat extra druk geeft op de toch al schaarse capaciteit. Het ontbreken van PACU-bedden in veel Nederlandse ziekenhuizen komt omdat er een financiële rem op de uitbreiding van het aantal PACU-bedden zit.

NVA voorzitter Caroline van der Marel roept de Kamer op om financiële belemmeringen voor het uitbreiden van PACU-bedden weg te nemen. Van der Marel stelt voor een aparte betaaltitel voor postoperatieve zorg op de PACU in het leven te roepen, vergelijkbaar met de bestaande betaaltitel voor postoperatieve IC-zorg. Van der Marel: “PACU-bedden zijn verhoudingsgewijs goedkoper dan IC-bedden en leiden tot meer efficiëntie. Voor naar schatting 35% van de jaarlijks opgenomen IC-patiënten, of 26.000 patiënten kan op de PACU passende zorg geboden worden.”

Gepast gebruik van opioïden: brede publiekscampagnes, onderwijs en meer onderzoek naar opioïden

Ook vraagt Van der Marel in de brief aandacht voor de stijging van problematisch gebruik van opioïden - medicamenten zoals oxycodon, fentanyl en morfine met een krachtige analgetische werking – voor de behandeling van pijn. Van der Marel: “Voor de behandeling van acute pijn en pijn bij kanker zijn opioïden effectief en onmisbaar. Opioïden worden echter te langdurig en onjuist ingezet, zo laten de cijfers uit 2020 zien. Deze ontwikkeling is zorgelijk omdat aan opioïden ook nadelen kleven. Naast de bijwerkingen op korte termijn brengt vooral het langdurig gebruik van opioïden risico’s met zich mee, zoals ademhalingsdepressie, verslaving en overlijden. En minstens zo belangrijk: het verhoogt de kwaliteit van leven niet.”

De NVA heeft in samenwerking met een brede vertegenwoordiging van zorgprofessionals een generieke richtlijnmodule ontwikkeld om meer informatie gepast gebruik van opioïden te bevorderen. Daarnaast pleit de NVA voor brede publiekscampagnes om gepast en veilig gebruik van opioïden te bevorderen. Ook pleit de NVA voor meer aandacht voor pijn en de behandeling daarvan in de onderwijsprogramma’s van zorgprofessionals en het beschikbaar stellen van onderzoekbudgetten om meer onderzoek te doen naar opioïden, opioïdenafhankelijkheid en verslaving, (chronische) pijn en alternatieven voor opioïden zoals pijnbehandelingen.

Lees hier de hele brief.