NVA ziet goede punten in coalitieakkoord, maar mist opschaling PACU-bedden en aanpakken van loopbaanfuik

UTRECHT – Het is belangrijk dat we nu met elkaar gaan werken aan oplossingen voor het zorginfarct op de (middel)lange termijn. Het vanmiddag gepresenteerde coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” bevat hiervoor goede aanknopingspunten, maar in de uitwerking ervan moet breder worden gekeken dan alleen de IC-capaciteit. Ook meer loopbaanperspectief voor medisch personeel en het opschalen van het aantal PACU-bedden om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden, zijn cruciale puzzelstukken om de zorg weerbaarder te maken.  

Dat is de eerste reactie van Caroline van der Marel, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, op de gezondheidsparagraaf in het coalitieakkoord.  

Erkenning 
“Het doet ons goed te lezen dat de nieuwe coalitie onderkent dat de corona-crisis het uiterste van de zorg heeft gevraagd en dat nog steeds doet”, zegt Van der Marel. “Ook zijn wij blij dat het kabinet wil werken aan de pandemische paraatheid van Nederland om te voorkomen dat deze situatie in de toekomst nogmaals ontstaat.” 

“De NVA vindt het daarbij heel goed dat de nieuwe coalitie zich tot doel stelt om de zorg aantrekkelijker te maken, maar dat is meer dan het hogere salaris dat wordt genoemd of het verlagen van de regeldruk. Dat is belangrijk, maar onze mensen hebben vooral ook behoefte aan meer loopbaanperspectief. Als bijvoorbeeld ondersteunend personeel breder wordt opgeleid, dan kunnen zij ook meer afwisselend en breder worden ingezet. We moeten mensen niet opleiden voor een fuik, ook omdat we niet weten wat een volgende pandemie brengt. De acute as is een van de meest kwetsbare onderdelen als de zorgvraag stijgt. Breed opgeleide artsen en ondersteunende zorgprofessionals kunnen dan verlichting bieden.”  

Passende zorg 
Een andere wens van de NVA – het opschalen van het aantal PACU-bedden – komt helaas niet terug in het coalitieakkoord. “Terwijl deze bedden een belangrijk instrument zijn om de planbare en acute zorg toekomstbestendiger te maken, en ook meer passende zorg te gaan bieden”, zegt Van der Marel. “Door het aantal PACU-bedden uit te breiden en de samenwerking tussen de PACU en de IC te intensiveren, kunnen we meer intensieve postoperatieve zorg leveren. Dit maakt de zorg doelmatiger en ontlast de IC’s. Wij roepen de nieuwe Minister van Volksgezondheid op om een ambitieuze uitbreiding van het aantal PACU-bedden en de creatie van een verzekeringstarief om die bedden te financieren mee te nemen in het beleidsprogramma dat hij of zij in de komende periode gaat schrijven.” 

Chief Medical Officer 
Van der Marel is daarnaast erg benieuwd hoe het idee voor een Chief Medical Officer vorm gaat krijgen. “Wordt dit naar Amerikaans voorbeeld? Het is goed dat een volgende Minister vanuit de inhoud wordt geadviseerd en steeds ruggenspraak met een ervaren specialist kan houden, maar het moet natuurlijk niet ten koste gaan van de kennis en ervaring vanuit de Federatie Medisch Specialisten en beroepsverenigingen als de NVA”.