Onderzoeksvraag NVA opgenomen in COVID-19 kennisagenda

Onlangs publiceerde de Federatie Medisch Specialisten de 3e editie van de COVID-19 kennisagenda met 10 urgente onderzoeksvragen waarmee de zorg voor coronapatiënten verbeterd kan worden. Op de tweede plaats staat een door de NVA ingediende onderzoeksvraag.

Met deze vraag willen wij bestuderen hoe wij op basis van een aantal symptomen kunnen voorspellen welke patiënten met door COVID 19 veroorzaakte longschade een ongunstig ziektebeloop zullen hebben en bij wie het zinvol is om medicatie te geven dat het immuunsysteem goed afstelt. Het NVA onderzoeksnetwerk neemt het voortouw om deze onderzoeksvraag uit te werken tot concrete onderzoeksvoorstellen.