NieuwsWachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Kijk dan snel bij Lid worden


Lid worden van de NVA

OPROEP commentaar concept richtlijnmodules PGDT vóór 25 november

In september 2019 is op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologen (NVA) de ontwikkeling van twee modules over perioperatieve goal directed fluid therapy (PGDT) gestart.

De richtlijn “Preventie van perioperatieve cardiale complicaties bij niet-cardiale-chirurgie” is in 2009 tot stand gekomen vanuit een initiatief van de NVA. Inmiddels is deze richtlijn vervallen en vervangen door de “2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cadiovascular assessment and management”. Deze richtlijn geeft weinig informatie over een nieuw onderwerp, namelijk PGDT. Het doel van deze richtlijnmodules is om aanbevelingen omtrent PGDT op te stellen voor de Nederlandse praktijk.

Naar de conceptmodules PGDT