NieuwsWachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Kijk dan snel bij Lid worden


Lid worden van de NVA

OPROEP commentaar conceptrichtlijn ‘Perioperatief traject’ vóór 25 september

Wij horen graag uw mening! Mail uw mening en opmerkingen over conclusies, overwegingen en aanbevelingen voor 25 september naar nva@anesthesiologie.nl

Wat is er nieuw?
Er wordt nu één richtlijn perioperatief traject gepresenteerd. Nieuwe inzichten op het gebied van onder andere persoonsgerichte zorg, samen beslissen, taakherschikking, wilsonbekwaamheid en technische hulpmiddelen zijn verwerkt in deze nieuwe versie. Er is rekening gehouden met zo'n laag mogelijke registratielast.

Naar richtlijn (inlog)

Op initiatief van de NVA en de NVVH zijn de richtlijnen uit 2009, 2011 en 2013 herzien. Vanuit de NVA zit Prof. Dr. L. P.H.J. Aarts (co-voorzitterschap) de richtlijnwerkgroep voor, Dr. M.C.O. van den Nieuwenhuyzen is als werkgroeplid betrokken.

Over de herziening
De richtlijn beschrijft de minimaal benodigde onderlinge communicatie en samenwerking op specifieke (risico)momenten tussen de verschillende zorgverleners die een verantwoordelijkheid in het perioperatieve traject hebben. De richtlijn omvat alle trajecten waarbij patiënten een interventie ondergaan waarbij anesthesiologische zorg gegeven wordt.