NieuwsWachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Kijk dan snel bij Lid worden


Lid worden van de NVA

OPROEP commentaar richtlijn bloedtransfusiebeleid vóór 1 september

De conceptrichtlijn Bloedtransfusiebeleid is nú beschikbaar voor commentaar. Graag vóór 1 september 2018 uw commentaren aanleveren per mail: nva@anesthesiologie.nl.

De oude richtlijn uit 2011 wordt voor het grootste deel herzien. De herziening is opgedeeld in 6 delen. In de deze commentaarfase worden de teksten van de eerste drie uitgevoerde delen aan u voorgelegd. De uitwerkingen van de volgende drie deelprojecten en een aantal uitgangsvragen die nog niet afgerond zijn volgen over een jaar.