Oproep: input voor gezamenlijke kennisagenda COVID-19

Recent is door een multidisciplinaire wetenschapscommissie binnen de FMS* het project ‘Kennisagenda COVID-19’ gestart om te inventariseren waar in de praktijk gebreken aan wetenschappelijke onderbouwing (openstaande kennisvragen) liggen rondom COVID-19-zorg en de gevolgen ervan. Deze multidisciplinaire kennisagenda geeft straks een overzicht van de belangrijkste kennisvragen. De kennisvragen kunnen ook van toepassing zijn op nazorg of op de gevolgen van COVID-19 op de reguliere zorg.
 

Alle wetenschappelijke verenigingen zijn gevraagd om kennisvragen aan te leveren. Daarom vragen wij u om, bij voorkeur in samenspraak met uw collega’s uit uw maatschap of vakgroep,  kennisvragen te formuleren die u tegenkomt bij de uitoefening van uw vak, gerelateerd aan de zorg rond COVID-19. De FMS vraagt u waar mogelijk  de kennishiaten in PICO-vorm aan te leveren. U kunt deze doorgeven in dit formulier. —Input aanleveren is inmiddels niet meer mogelijk.—
 
De wetenschapscommissie COVID-19 prioriteert vervolgens de resultaten van de inventarisatie in samenwerking/samenspraak met patiënten en andere belanghebbende partijen. De hoogst geprioriteerde onderwerpen komen in de eerste versie van de kennisagenda. Deze agenda zal worden gebruikt als zich subsidiemogelijkheden voordoen, zoals een mogelijke volgende ZonMw subsidieronde gericht op COVID-19.