Overleg NVA-VWS over rapport Zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen 

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie hebben het rapport 'Toekomstscenario's' aangeboden aan het ministerie van VWS. 

Hierin komt naar voren dat de huidige organisatie, waarbij hoog-complexe procedures worden aangeboden in vier verschillende centra, de continuïteit en daarmee de kwaliteit voor de toekomst onvoldoende borgen. Het doel is te komen tot een nieuwe organisatie waarin de continuïteit en kwaliteit geborgd zijn. VWS heeft de NVA gevraagd hierover te adviseren. Naar rapport