Persbericht: In 2020 zeker 100.000 operaties uitgesteld

Operatiepersoneel slaat de handen ineen: doelgericht trainen en flexibel inzetten van zorgpersoneel noodzakelijk
 
Chirurgen, anesthesiologen, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en recoveryverpleegkundigen in Nederland maken zich grote zorgen over het aantal patiënten dat op een operatie wacht. Ten minste 100.000 noodzakelijke, niet-spoedeisende operaties zijn in 2020 uitgesteld. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Verenigingen voor Anesthesiologie en Heelkunde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om KNO-ingrepen, maar ook knie-, heup- en galblaasoperaties.  

'Op dit moment wachten in Nederland ontzettend veel mensen op een operatie. Dit leidt uiteindelijk op lange termijn tot gezondheidsschade en hogere zorgkosten,' aldus Caroline van der Marel en Jaap Bonjer, voorzitters van de Nederlandse Verenigingen voor Anesthesiologie en Heelkunde. ‘Er zijn onconventionele maatregelen nodig om straks alle noodzakelijke zorg te kunnen leveren aan de patiënten die op dit moment wachten op een operatie. Een belangrijke sleutel voor de oplossing ligt bij het doelgericht trainen, versneld nascholen en flexibele inzet van zorgpersoneel en studenten geneeskunde om ondersteuning te bieden op de OK.’
 
Uitgestelde zorg 
Op basis van declaratiegegevens blijkt dat in 2020 zeker 100.000 operaties minder zijn uitgevoerd dan in 2019. Tijdens de eerste coronagolf zijn OK-personeel, -ruimte en -apparatuur ingezet voor het creëren van honderden extra IC bedden voor ernstig zieke coronapatiënten. De OK-capaciteit werd hierdoor fors afgeschaald, tot zelfs 63% minder operaties in april 2020. De mogelijkheid om deze operaties in te halen was er onvoldoende omdat de tweede golf opnieuw beperkingen in OK-capaciteit tot gevolg had vanwege onvoldoende beschikbare bedden en personeel.

Versneld opleiden en flexibel inzetten
De operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, recoveryverpleegkundigen, chirurgen en anesthesiologen hebben de handen ineen geslagen om het personele tekort aan te pakken. Zorgmedewerkers maar ook geneeskunde studenten die wachten op hun coschappen moeten versneld worden bijgeschoold en doelgericht worden getraind zodat zij tijdelijk inzetbaar zijn. ‘Door versneld bijscholen van personeel over de verschillende disciplines heen, kunnen we een vliegende brigade van zorgpersoneel creëren die op meerdere plekken inzetbaar is. Bijvoorbeeld onder supervisie van een verpleegkundige op een verpleegafdeling of ter ondersteuning en onder supervisie van personeel op de OK.’ Aldus Rachel Walker, Remko ter Riet en Nicole Dreessen, voorzitters van de verenigingen van recovery verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en operatieassistenten

Patiëntenfederatie Nederland is positief
De Patiëntenfederatie deelt de zorgen van het personeel op de operatiekamer. ‘De non-COVID zorg dreigt in Nederland in het gedrang te komen. Het gaat om veel patiënten die te lang moeten wachten op hun operatie. Dit is een goed initiatief. We vinden dat er door partijen actief gezocht moet worden naar oplossingen om de uitgestelde zorg zo snel als mogelijk weer volledig op te starten en om achterstanden weg te werken.’ aldus directeur Dianda Veldman.