Regelgeving verruimd bij tegemoetkoming herregistratie en opleiding aiossen vanwege Covid-19

Om tegemoet te komen aan de belasting van specialisten, profielartsen en aiossen tijdens Covid-19, heeft het College Geneeskundige Specialismen (CGS) de regelingen rond herregistratie en opleidingen van maart van dit jaar verruimd. 

Dit deed het CGS na een uitgebreide consultatieronde onder geneeskundige beroepsorganisaties en in afstemming met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en het federatiebestuur KNMG. Het CGS heeft zijn besluit ter instemming voorgelegd aan de Minister voor Medische Zorg. De regeling geldt na haar instemming met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Lees verder.

Bron: KNMG