Registratie-eisen Pijngeneeskunde herzien: nieuwe fase van professionalisering

De NVA heeft met het invoeren van registratie-eisen voor pijnspecialisten en pijncentra een professionele impuls gegeven aan het vakgebied. Per 1 januari 2021 treden er geactualiseerde eisen in werking die aansluiten bij de nieuwste inzichten en passen bij ontwikkelingen binnen ons vakgebied.

Een van de belangrijkste veranderingen is dat het register nu opengesteld is voor medisch specialisten met een ander moederspecialisme dan anesthesiologie, waarmee de multidisciplinariteit van de pijngeneeskunde recht wordt gedaan.

De registratie-eisen voor individuele specialisten sluiten aan op het nieuwe landelijke opleidingsplan dat per 1 april 2019 is ingegaan. Zowel aios anesthesiologie als medisch specialisten (fellows en zij-instromers) kunnen per 1 januari 2021 de opleiding tot pijnspecialist alleen doen in klinieken die een erkende opleiding pijngeneeskunde aanbieden.

Een belangrijke nieuwe herregistratie-eis is dat pijnspecialisten het FIPP-examen of het EDPM (EFIC)-examen behaald moeten hebben voordat zij voor de eerste keer een herregistratie aanvragen. Pijnspecialisten die al eerder een herregistratie hebben gekregen hoeven niet met terugwerkende kracht aan deze eis te voldoen.

Voor pijnspecialisten die recent zijn geregistreerd en in 2021/2022 voor het eerst een herregistratie gaan aanvragen geldt een coulance-regeling; zij moeten vóór 1 januari 2023 het FIPP-examen of het EDPM-examen behaald hebben.

Voor registratie en herregistratie van pijnspecialisten die vóór 1 januari 2021 met de opleiding begonnen zijn is in de registratie-eisen een overgangsregeling opgenomen.

Voor pijncentra is participatie in de landelijke uitkomstregistratie vereist. Daarnaast wordt de (her)registratietermijn beperkt indien in de kwaliteitsvisitatie een of meer zwaarwegende adviezen of voorwaarden zijn opgelegd.

Voor zowel pijnspecialisten als pijncentra is een toelichting op de registratie-eisen opgenomen.

Naar de registratie-eisen per 1-1-2021
Meer informatie over de opleiding tot pijnspecialist

Met vragen over de opleiding tot pijnspecialist? mail ons: nva@ansthesiologie.nl
Met vragen over de registratie en herregistratie van pijnspecialisten en pijncentra kunt u contact opnemen met Marjolein Swinkels: m.swinkels@anesthesiologie.nl