Registratiewijzer NVA: Hoe registreer je de zorg correct?

De Registratiewijzer Anesthesiologie, pijn en palliatieve geneeskunde is gepubliceerd! In deze Registratiewijzer vind je de antwoorden op de meestvoorkomende vragen en misverstanden over registratie van zorg. 

De registratiewijzer is toegelicht tijdens het webinar van 21 juni 2023. De Registratiewijzer en de opname van het webinar zijn te vinden op de pagina Registratiewijzer, een ledengedeelte van de NVA-website onder Organisatie en Financiering.

De Registratiewijzer is ontwikkeld door de beroepsbelangencommissie van de NVA. Deze registratiewijzer is specifiek voor de anesthesiologie en de pijngeneeskunde, en in aanvulling op de algemene Registratiewijzer van de FMS. Uniform en correct registreren is van groot belang voor het inzicht in de geleverde werkzaamheden van anesthesiologen. Ook kunnen we (de kwaliteit van) de zorg dan beter met elkaar vergelijken. Correcte registratie leidt tot minder uitval van zorgproducten en een betere doelmatigheid van het ziekenhuis. Ook is het de basis voor formatieberekeningen van vakgroepen en verdeelmodellen in MSB’s.

De twee belangrijkste adviezen? Controleer of op de OK de betrokkenheid van de anesthesioloog goed wordt geregistreerd, en registreer buiten de OK de anesthesiologische verrichtingen met de anesthesioloog als uitvoerder.

Heb je vragen naar aanleiding van de Registratiewijzer? Laat het gerust weten via e.schiks@anesthesiologie.nl.