Richtlijn Perioperatief traject geactualiseerd en beschikbaar!

Deze richtlijn Perioperatief traject beschrijft de verantwoordelijkheden van de verschillende zorgverleners tijdens het perioperatieve traject (interventies waarbij anesthesiologische zorg gegeven wordt) en op hun onderlinge informatie-uitwisseling en samenwerking. In de richtlijn staat beschreven welke informatie minimaal noodzakelijk is om dit complexe traject veilig te kunnen doorlopen.

Aanpassingen in de richtlijn

  • Preoperatief traject: Er is explicietere aandacht voor taakherschikking, samen beslissen, het niet-reanimeren gesprek bij risico ingrepen, risicoclassificatie en markering voordat de patiënt naar de operatiekamer gaat.
  •  Perioperatief traject: Er is een STOP-moment toegevoegd over de check markering en de minimale aspecten van de time-out zijn explicieter uitgeschreven. Daarnaast zijn teamtrainingen toegevoegd en is er meer aandacht voor de verantwoordelijkheden bij overdrachtsmomenten.
  • Postoperatief traject: De relevante onderwerpen voor de sign-out zijn gereviseerd en is er meer aandacht voor de verantwoordelijkheden bij overdrachtsmomenten. Daarnaast is er een toevoeging over de 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid van patiëntengegevens.

Samenwerking
De richtlijn is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en de Nederlandse vereniging voor Heelkunde, in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland en vertegenwoordigers vanuit de cardio-thoracaal chirurgen, kno-artsen, gynaecologen, oogartsen, orthopeden, neurochirurgen, urologen, anesthesiemedewerkers en operatie-assistenten.