Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) van start

Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) is officieel van start. 

Demissionair minister Hugo de Jonge : ‘Infectiepreventie staat na 1,5 jaar corona in het brandpunt van de belangstelling. Richtlijnen zijn aan herziening toe en u pakt dat als zorgpartijen met elkaar op.'

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie neemt deel aan de stuurgroep en onder meer de richtlijn PBM. 

Lees meer.