Strategisch plan NVA: AMBITIE

Strategisch plan 2019-2021

Het begint met ambitie. Om ons vak en daarmee de patientenzorg nog verder te verbeteren zijn 3 ambities geformuleerd. Passend bij de missie en visie van de NVA. Per ambitie doelen opgesteld die we nodig hebben om de ambities te realiseren. Dat kan alleen met de inzet van actieve en betrokken leden: met elkaar vormen en maken we de NVA.

Naar AMBITIE