Subsidieoproep ZonMw ‘Zorgevaluatie en Gepast gebruik’

Anesthesiologen voelen zich verantwoordelijk om aan hun patiënten de beste zorg te geven. Om te achterhalen wat de beste zorg is, is het essentieel om wetenschappelijk onderzoek te doen. Zorgevaluatie is onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een (be)handeling die al onderdeel uitmaakt van de gebruikelijke zorg. Zorgevaluaties geven antwoord op de vraag of een patiënt wel baat heeft bij een bepaalde behandeling, of welke behandeling de voorkeur verdient.

Op 21 februari is door ZonMw een subsidieoproep gedaan in het kader van het programma “Zorgevaluatie en Gepast Gebruik” (ZE&GG). Deze subsidieoproep is exclusief bedoeld voor het onderzoeken van kennisvragen die op de kennisagenda’s staan van de wetenschappelijke verenigingen (WV’en). De voorkeur zal uitgaan naar impactvolle onderwerpen (denk aan gezondheidswinst, volume en potentiële kostenbesparing). Voorwaarden voor indienen staan beschreven in de ZonMW subsidieoproep. Op de website van ZE&GG is meer achtergrondinformatie te vinden.

In deze subsidieronde is een coördinerende rol gegeven aan de WV’en: een aanvraag moet vergezeld gaan van een toezeggingsbrief van de wetenschappelijke vereniging waarin verklaard wordt dat de vereniging actief betrokken zal zijn bij de aanvraag en uitvoer van het project. De procedure en voorwaarden staan beschreven in dit document. Vragen hierover kun je stellen aan Ronald Hortensius, beleidsadviseur (r.hortensius@anesthesiologie.nl), of Benedikt Preckel, voorzitter subcommissie Zorgevaluatie (b.preckel@amsterdamumc.nl).