Taakgroep VWS lanceert website opiaten.nl

Door de Taakgroep van VWS, waarvan de NVA onderdeel uitmaakt, is de website www.opiaten.nl gelanceerd. De website is één van de eerste producten van de taakgroep. Daarop is onafhankelijke informatie te vinden over opioïden. Zorgverleners vinden er informatie, materialen en wetenschappelijke onderzoeken; patiënten ook (op termijn) achtergrondinformatie. Binnenkort zijn diverse e-learnings over opioïden beschikbaar voor voorschrijvers, apothekers, apothekers- en doktersassistenten. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is verantwoordelijk voor de website.

Opioïden zijn onmisbaar in het behandelen van pijn, maar hebben ook risico's. De NVA maakt zich dan ook sterk voor toegepast en veilig gebruik en neemt op dit moment het initiatief om een multidisciplinaire werkgroep Çhoosing Wisely’ op te starten met het doel om voorschrijvers en gebruikers (patiënten) bewuster te maken van de risico’s. Daarnaast participeert de NVA in de Taakgroep ‘gepast gebruik opioïden’ die is ingesteld door de minister voor Medische Zorg en Sport, die onverantwoord opioïdengebruik moet terugdringen. Deze Taakgroep bestaat naast de NVA uit vertegenwoordigers van het Nederlands Huisartsengenootschap, de verslavingsartsen (VVGN), de KNMP en de NVZA vanuit de (ziekenhuis)apothekers en de Patiëntenfederatie Nederland. De projectleiding is in handen van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

Lees ook:

NVA neemt deel aan de Taakgroep gepast gebruik opioïden van VWS (met ministerieel filmpje)
Reactie op onderzoek naar opioiden
Persbericht: Actie voor verantwoord gebruik opioïden noodzakelijk