Reactie op onderzoek naar opioïden

De toename van het langdurig gebruik van opiaten, krachtige medicatie ter behandeling van pijn is een zorgelijke ontwikkeling. Het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie willen gezamenlijk de kennis over de risico’s van het gebruik van opioïden vergroten en veilig gebruik bevorderen.

Zij reageren hiermee hiermee op het onderzoek van Zorgverzekeraars Nederland en Vektis gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) waaruit blijkt dat het aantal gebruikers van opioïden is toegenomen van 650.000 in 2010 naar ruim 1 miljoen in 2017 (55%).

De partijen vinden dat opioïden correct moeten worden voorgeschreven en alleen onder toezicht van een arts worden gebruikt. Alle inzet is nodig om het veilig gebruik van deze krachtige pijnstillers te bevorderen. Huisarts, apotheker en behandelend medisch specialisten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de patiënt goed voor te lichten over veilig gebruik van pijnstilling. Zo kan bijvoorbeeld door voorafgaand aan de start de voor- en nadelen en gebruikstermijn met de patiënt te bespreken, onnodig gebruik worden voorkomen.

Veilig gebruik
Wanneer opioïden correct worden voorgeschreven, is het gebruik veilig. Opioïden kunnen dan ook deel uitmaken van een effectief pijnbeheersplan, maar om bijwerkingen en het risico op verslaving te helpen voorkomen is het volgen van de patiënt nodig. Artsen kunnen het soort opioïde kiezen dat het beste past bij de patiënt, de situatie en het type pijn. Daarbij moeten ook factoren als gevoeligheid voor verslavingen en mentale gezondheid worden meegenomen en worden gekeken of er alternatieven beschikbaar zijn.

Contactpersoon voor de media: Femke Theunissen, 06 82 96 43 17