Terugblik Wetenschapsdag 2022: better in, better out

De NVA Wetenschapsdag op vrijdag 30 september was een groot succes! In de Prodentfabriek te Amersfoort ontvingen we zo'n 250 deelnemers.

Aan de hand van het thema 'better in, better out" praatten vooraanstaande sprekers uit binnenland en buitenland ons bij over de nieuwste wetenschappelijke anesthesiologische inzichten: kan je door betere intra-operatieve monitoring vroegtijdig complicaties opsporen of andere ongewenste postoperatieve uitkomsten neutraliseren? Kan je vanuit een multidisciplinaire teambenadering kwetsbare patiënten beter voorbereiden en geeft dat betere postoperatieve uitkomsten? Wat zijn de effecten van het voorschrijven van opioïden? Na de ieder blok met sprekers kon de zaal met elkaar en met sprekers aan de ronde tafel in discussie gaan.

Prijsuitreikingen

De Young Investigator Grant 2022 is uitgereikt aan Lucas van Eijk voor zijn onderzoek 'Intra-operative dexmedetomidine to reduce surgery-induced immune suppresion'. Daarnaast hebben Rosa Smoor (St. Antonius Ziekenhuis) en Nikki de Mul (UMC Utrecht) een prijs ontvangen voor de beste abstract presentatie.