Twee richtlijnen beschikbaar: Pijnlijke diabetische neuropathie & Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie

Pijnlijke diabetische neuropathie: Deze richtlijn is een herziening van de richtlijn Polyneuropathie uit 2005. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Screening en diagnostiek pijnlijke diabetische neuropathie
 • Medicamenteuze behandeling pijnlijke diabetische neuropathie
 • Niet-medicamenteuze behandeling pijnlijke diabetische neuropathie
 • Evaluatie behandeling pijnlijke diabetische neuropathie
 • Organisatie van zorg pijnlijke diabetische neuropathie
 • NB. Deze richtlijn is onderdeel van de Netwerkrichtlijn Diabetes Mellitus, met o.a. ook richtlijnen over Diabetes mellitus type 2 in de tweede lijn, Diabetes bij kinderen - insulinepompgebruik, Diabetes mellitus type 2 bij ouderen, Diabetes en zwangerschap, Pijnlijke diabetische neuropathie, Diabetische retinopathie en Diabetische voet.

Waarom is deze richtlijn belangrijk? Het is aannemelijk dat er in Nederland op dit moment meer dan 100.000 patiënten met pijnlijke neuropathie zijn die niet (afdoende) worden behandeld. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor volwassen patiënten met een pijnlijke diabetische neuropathie.

Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie: In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Natuurlijkbeloop Hernia Nuclei Pulposi (HNP) en stenose
 • Shared Decisoin making
 • Operatie indicatie HNP en stenose
 • Beste ingreep HNP en stenose
 • Postoperatieve oefentherapie HNP en stenose
 • Belastbaarheid na geïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie
 • Organisatie van zorg na geïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie

Waarom is deze richtlijn belangrijk? In Nederland worden veel rugoperaties uitgevoerd. Dit zijn vooral herniaoperaties en operaties in verband met een spinaalstenose. Uit recent onderzoek blijkt dat indicatiestelling niet eenduidig is en dat verschillende technieken worden gehanteerd die niet allemaal ondersteund worden door bewijs uit de literatuur. Voor de chirurgie in geval van spinaalstenose zal de situatie niet anders zijn. Deze richtlijn biedt een handvat om te komen tot een meer uniforme indicatiestelling en techniektoepassing op basis van beschikbaar bewijs uit de literatuur.