Tweede Kamer spreekt over Pijnbehandeling tijdens de bevalling

Op dinsdag 10 oktober publiceerde de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie een interview met Hanneke van der Werf, Kamerlid voor D66, waarin zij sprak over het belang van pijnbehandeling tijdens de bevalling. Het volledige interview is beschikbaar via deze link.

Het interview met Hanneke van der Werf heeft de aandacht gevestigd op de keuzemogelijkheden en vroegtijdige voorlichting met betrekking tot pijnbehandeling voor en tijdens de bevalling in Nederland. In navolging van dit interview heeft D66-partijgenoot Wieke Paulusma tijdens het recente debat ‘Zwangerschap en Geboorte’ vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over dit belangrijke onderwerp. Paulusma onderstreepte het belang van betere informatievoorziening over pijnbehandeling voor zwangere vrouwen. Als zwangere vrouwen vóór hun bevalling kiezen voor een pijnbehandelplan, draagt dit ook bij aan de beschikbaarheid van pijnbehandeling. Ook hield ze een vurig pleidooi voor meer keuzevrijheid op het gebied van pijnbehandeling tijdens de bevalling: “Hoe het kan dat we voor elke ingreep pijnbehandeling en medicijnen meer dan normaal vinden maar bij de bevalling niet?”

In antwoord op de vragen van Paulusma heeft de minister toegezegd om in gesprek te gaan met belanghebbenden om pijnbehandeling tijdens de bevalling meer onder de aandacht te brengen. De minister benadrukte dat het belangrijk is om gesprekken over pijnbehandeling, vóór de bevalling, meermaals en tijdig te voeren waardoor hier beter op geacteerd kan worden.

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie is blij met deze stappen. Het streven is om de keuzemogelijkheden en voorlichting met betrekking tot pijnbehandeling te verbeteren, zodat toekomstige moeders weloverwogen beslissingen kunnen nemen waar zorgprofessionals op kunnen inspelen.

De vereniging blijft betrokken bij deze discussie en kijkt uit naar verdere samenwerking met alle belanghebbenden, waaronder de overheid, zorgprofessionals en zwangeren, om de zorg rondom pijnbehandeling tijdens de bevalling te verbeteren.