Tweede Kamer vraagt aandacht voor PACU

De Tweede Kamer heeft woensdag en donderdag tijdens de technische briefing en het debat over de ontwikkelingen rond het corona-virus aandacht gevraagd voor de mogelijkheden die een uitbreiding van het aantal PACU-bedden in Nederland biedt om de acute zorgas verder te versterken en de uitstroom en werkdruk van het medisch personeel te verlagen.

Tweede Kamerlid Liane den Haan (Fractie Den Haan) concludeerde in haar bijdrage dat het Covid19-virus voorlopig onder ons blijft en dat de druk op de zorg zal aanhouden. Zij wees Minister de Jonge op de mogelijkheid om op korte en middellange termijn 350 tot 450 extra PACU-bedden te creëren en diende hierover ook een motie in. Deze werd door bijna de hele oppositie gesteund.

Acute zorgas
Den Haan, die vorige week met een delegatie van de NVA nog een bezoek bracht aan de PACU-afdeling van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, stelde in het debat dat de uitstroom van IC-verpleegkundigen op dit moment hoog is en dat het belangrijk is om het belang van loopbaanperspectief en de mentale en fysieke gezondheid te verbeteren om die uitstroom omlaag te brengen. Een van de manieren om dit bereiken is om verpleegkundigen te laten rouleren tussen verschillende onderdelen van de acute as binnen het ziekenhuis, zodat het werk op de IC kan worden afgewisseld met werk op andere afdelingen.

Volgens Den Haan kan het creëren van 350 tot 450 extra PACU-bedden ervoor zorgen dat de acute zorgas anders wordt georganiseerd, zodat de werkdruk op IC-verpleegkundigen omlaaggaat, de uitstroom stopt en het werk interessant wordt voor herintreders. Bovendien kan op deze manier de inhaalzorg beter doorgaan en hoeven minder operaties te worden afgebeld. De PACU-afdeling biedt de mogelijkheid om tot 35% van de postoperatieve zorg af te vangen en zo de IC te ontlasten

Reactie De Jonge
Minister de Jonge onderkende in het debat dat een flexibele opschaling van de acute zorgas - en specifiek de IC - van groot belang is. Niet voor niets is deze doelstelling ook meegenomen in het nieuwe coalitieakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Hij zegde toe de PACU mee te nemen in de scope van een expertteam dat in de komende maanden aan het werk wordt gezet om na te denken hoe de IC flexibel kan worden afgeschaald zonder dat de afschaling van andere zorg zo stevig hoeft te zijn.

De NVA houdt de vinger aan de pols en hoopt spoedig met het expertteam in gesprek te kunnen.