Tweede Kamerlid Liane den Haan bezoekt PACU-afdeling in Nieuwegein

Utrecht – Op vrijdag 3 december bracht Tweede Kamerlid Liane den Haan (Fractie Den Haan) een werkbezoek aan het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein om een kijkje te nemen op de PACU-afdeling. Zij ging onder meer in gesprek met Anton de Bruin, anesthesioloog – intensivist in het Nieuwegein ziekenhuis, en Caroline van der Marel, anesthesioloog en voorzitter van de NVA, over oplossingen om de instroom en de doorstroom van de reguliere zorg structureel te verbeteren en meer patiënten die wachten op een operatie te kunnen helpen.

“Anesthesiologen zien in hun werk op de Eerste Hulp, in de operatiekamers en op de IC’s dat de doorstroom van patiënten die een operatie nodig hebben volledig vastloopt. Patiënten die een oncologische operatie moeten ondergaan, een nieuwe heup nodig hebben of noodgedwongen wachten op een zware hartoperatie leven daarom tussen hoop en vrees. Het Corona-virus zal de komende jaren niet verdwijnen. Toch blijven langere termijn beslissingen uit,” zegt Van der Marel. “Deze pandemie leert dat je de problemen van morgen vandaag oplost,” vervolgt Van den Marel. “Wij zijn heel blij dat Mevrouw Den Haan met deze toekomstgerichte blik naar oplossingen kijkt”.

Pacu-bedden
Door het aantal PACU-bedden structureel op te hogen naar 350/450 is het al dan niet doorgaan van operaties minder afhankelijk van de beschikbaarheid van een IC-bed. Zo kunnen we 35% van de IC-opnames afvangen en op een PACU-afdeling verzorgen, waar ook nog eens minder verpleegkundigen nodig zijn. Het kabinet kan verlichting bieden door versneld een verzekeringstarief te creëren of een alternatieve financiële regeling te treffen.

Flexibele schil
Daarnaast moet zo snel mogelijk werk worden gemaakt van het breder opleiden van personeel. “Eilanddokters bieden geen bufferruimte”, stelt Van der Marel. “Een flexibele schil rond de acute zorgas wel. Juist anesthesiologen, die breed zijn opgeleid, maakten in de afgelopen maanden opschaling van de IC’s en transport van Covid-patienten mogelijk.”

Lees hier het verslag van dit bezoek op de website van Fractie den Haan.