Uitslag verkiezingen Ledenraad bekend, meer dan 800 leden stemmen 

Op 22 november jl. heeft de Kiescommissie van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) de uitslag van de ledenraadsverkiezingen vastgesteld. Wij zijn erg blij met de vele aanmeldingen voor de ledenraad en zijn alle kandidaten zeer dankbaar voor hun kandidatuur.  

De samenstelling van de Ledenraad is per 1 januari 2024 als volgt (alfabetische volgorde): 

Marcel de Bock (vrijgevestigd) 
Marieke Hellinga (academisch) 
Yoram Klazen (aios) 
Mariska Leloup (dienstverband) 
Joost Lokin (aios) 
Peter Meijer (academisch) 
Harald Olij ( academisch)
Cas van Oort (vrijgevestigd) 
Koen Reyntjens (academisch) 
Myra Rinia (academisch, vanaf 1 maart 2024) 
Wijnand de Ronde (vrijgevestigd) 
Aart Jan Teunissen (dienstverband) 
Remco Vellinga (aios) 
Beatrijs Vermeulen (dienstverband) 
Jan Willem Wirds (vrijgevestigd) 
Jan van Wijk (academisch) 
Van de 2228 stemgerechtigde leden hebben 815 leden (37%) hun stem uitgebracht  

(per kieskring: aios  21%, academisch 25,%, dienstverband niet-academisch 19% en vrijgevestigd 35%).  

Hartelijk dank aan alle leden die hun stem hebben uitgebracht. 

Namens de Kiescommissie van de NVA, 

Michel Los ,Theo Schulpen, Eline Vlot