VACATURE: lid examencommissie

Wilt u op landelijk niveau iets betekenen voor de opleiding tot Anesthesioloog?
De NVA is op zoek naar een enthousiaste opleider, plaatsvervangend opleider of anesthesioloog (bij voorkeur uit een A-kliniek) die de collega’s in de Examencommissie komt versterken.

Taken/werkzaamheden
Hiertoe behoren:

  • het feitelijk afnemen van examens;
  • het vaststellen van de examenuitslag;
  • het afhandelen van bezwaarschriften;
  • het kwalitatief beoordelen en evalueren van de in de opleiding genoemde verplichte examens voor AIOS.

Daarnaast denkt u mee met en bent u betrokken bij alle taken van de Cursuscommissie;

Wij vinden het belangrijk dat u:
-ervaring heeft met het afnemen van toetsen en/of beoordelen van AIOS;
-affiniteit heeft met moderne vormen van toetsen en beoordelen;
-bereid bent u te verdiepen in de regelgeving rondom examens en bezwaarprocedures.

Tijdsinvestering
De commissie vergadert twee maal per jaar. Veel overleg geschiedt telefonisch of per e-mail. Voor het mondelinge NVA-examen, dat twee maal per jaar plaatsvindt, bent u in principe beschikbaar als examinator en/of gecommitteerde.

Kandidaatstelling
Vindt u het leuk om betrokken te zijn bij de opleiding van jonge anesthesiologen en heeft u belangstelling voor deze vacature? Stuur uw sollicitatie dan vóór maandag 3 september naar nva@anesthesiologie.nl. De ledenraad benoemt de commissieleden voor een termijn van drie jaar op voordracht van het verenigingsbestuur.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met dr. Bas in ‘t Veld (088-9797900, b.in.t.Veld@haaglanden.nl), voorzitter van de Examencommissie, of Anne van Mierlo (030-2823378, a.van.mierlo@anesthesiologie.nl), Coördinator Opleiding en Examens, Bureau NVA.