Vacature bestuurslid sectie pijn- en palliatieve geneeskunde

De Sectie Pijn- en Palliatieve geneeskunde van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) is volop in beweging. Zij is het landelijke aanspreekpunt en regievoerder als het gaat om de kwaliteit van pijnzorg in Nederland. De sectie zet in op passende zorg voor patiënten met chronische pijn, gepast gebruik van opioïden, goede pijnzorg voor palliatieve patiënten en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. De Sectie Pijn-en palliatieve geneeskunde is op zoek naar een verbindende bestuurder met strategisch en politiek inzicht.

Bestuurslid Sectie Pijn- en Palliatieve geneeskunde

Profiel

Het nieuwe bestuurslid:  
• Heeft ervaring als bestuurder 
• Heeft strategisch inzicht in politiek-beleidsmatig krachtenveld waarin de NVA acteert  
• Heeft overtuigingskracht en neemt gemakkelijk het voortouw 
• Is een netwerker; heeft goede contacten onder anesthesioloog-pijnspecialisten en weet wat er speelt
• Is een goede samenwerkingspartner voor stakeholders
• In staat om in bestuurlijke relaties in te zetten op inhoudelijk én betrekkingsniveau
• Is een actieve luisteraar en onderkent drijfveren van de ander. Kan zich hierin verplaatsen en is zich bewust van de invloed van het eigen handelen
• Houdt balans tussen de strategische agenda en pragmatische oplossingen 

Sectiebestuur
Het bestuur van de Sectie Pijn- en Palliatieve geneeskunde kent een collegiaal bestuur bestaande uit vijf leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, daarbij ondersteund door het bureau, Commissie Palliatieve zorg en de DICA Clinical Audit boards Pijngeneeskunde en Neuromodulatie.

Interesse kenbaar maken
Herkent je jezelf in het profiel en ben je geïnteresseerd, dan kun je je cv en motivatie sturen aan de selectiecommissie via l.gielen@anesthesiologie.nl. Uiterste inzendtermijn voor je reactie is 1 september 2024. 

Procedure
Neem voor meer informatie contact op met Lieke Gielen (l.gielen@anesthesiologie.nl). Voor de functie geldt dat je gewoon lid bent van de NVA. Het bestuurslidmaatschap is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de ledenraad of een ander sectiebestuur, en evenmin met het  coördinatorschap van een kring. De selectiecommissie toetst alle kandidaten aan de profielschets en doet de ledenraad haar gemotiveerde voordracht toekomen. De ledenraad kiest na kennisneming van de bevindingen van de selectiecommissie de sectiebestuursleden in de vergadering van 12 november a.s.. Bestuursleden worden door de ledenraad benoemd voor een periode van 3 jaar. Daarna kan een bestuurslid drie keer herbenoemd worden.