Vacature: De Commissie Wetenschap en Innovatie zoekt versterking

De Commissie Wetenschap & Innovatie van de NVA zet zich in om de wetenschap en innovatie in de anesthesiologie te bevorderen, stimuleren en te faciliteren en te vertalen naar de dagelijkse praktijk, om zo bij te dragen aan betere en veiligere zorg voor primair de volgende doelgroepen: perioperatieve en kritisch zieke patiënten in alle leeftijdsgroepen, patiënten met acute en chronische pijn en patiënten die palliatieve zorg behoeven.

Over de wijze waarop de Commissie dat doet vind je hier meer informatie op de NVA-website. De Commissie is na een voortvarende opstart op zoek naar wetenschappelijk georiënteerde anesthesiologen die een actieve bijdrage willen leveren.

De commissie bestaat uit de voorzitters van de vier subcommissies; voor twee van deze subcommissies zoeken wij een voorzitter:

 1. Subcommissie Kennisnetwerk- en (Talent-)ontwikkeling
 2. Subcommissie Innovatie

De commissie vergadert doorgaans iedere maand, viermaal een langere van circa drie uur en achtmaal een kortere vergadering van circa een uur. De korte vergadering doen we digitaal/on line. Daarnaast vergader je de eigen subcommissie al naar gelang nodig is.

De subcommissie Kennisnetwerk- en (Talent-)ontwikkeling gaat aan de slag met de volgende activiteiten:

 • Opzetten van een promovendi-netwerk;
 • Inrichten platform jonge onderzoekers: t.b.v. kennisuitwisseling en -deling, netwerkvorming: wie is wie in anesthesiologisch onderzoeksland, experts in de etalage;
 • Organiseren jaarlijkse Summerschool Wetenschap voor alle (jonge) onderzoekers met aandacht voor bv het schrijven van een wetenschappelijk artikel, reviewen, schrijven van een subsidieaanvraag, uitwisseling over methodologieën;
 • Organiseren twee á drie webinars

De subcommissie Innovatie gaat aan de slag met de volgende activiteiten:

 • Formuleren NVA visie op innovatie binnen het anesthesiologische deskundigheidsgebied;
 • Inventariseren routes Nationale Wetenschapsagenda en aansluitingsmogelijkheden 

(formuleren adviezen over) Ontwikkeling en vernieuwing van de kwaliteit en veiligheid van het anesthesiologische deskundigheidsgebied;

Gevraagd profiel

 • Een echte netwerker en ook beschikkend over een landelijk netwerk wetenschappelijke georiënteerde collega anesthesiologen.
 • Ervaring voorzitten commissies of projecten.
 • Handen-uit-de-mouwen mentaliteit: pragmatische en flexibele instelling.
 • Strategisch denker.

De Commissie werkt nauw samen met de Federatie van Medisch Specialisten, onder meer door afvaardiging van een vertegenwoordiger namens de NVA in de Raad Wetenschap en Innovatie van de Federatie Medisch Specialisten. De voorzitter van één van beide subcommissies zal de taak gaan invullen.

Wil je graag een bijdrage leveren aan het vak op landelijk niveau? Dan nodigen wij je van harte uit te reageren!

Kandidaatstelling

Vind je het leuk om betrokken te zijn bij de verdere ontwikkeling van de wetenschappelijke en innovatieve pijler binnen de vereniging en heb je belangstelling voor deze vacature? Stuur je sollicitatie dan vóór maandag 2 mei naar nva@anesthesiologie.nl. Voor meer informatie of vragen kan je contact opnemen met Prof. dr. Markus Hollmann (tel: 020-7323932, m.w.hollmann@amsterdamumc.nl), voorzitter van de Commissie Wetenschap en Innovatie, of Ronald Hortensius (030-8990632, r.hortensius@anesthesiologie.nl), Bureau NVA.