VACATURE: de examencommissie zoekt versterking

Wilt u op landelijk niveau iets betekenen voor de opleiding tot Anesthesioloog? De NVA is op zoek naar een enthousiaste opleider, plaatsvervangend opleider of anesthesioloog die de collega’s in de Examencommissie komt versterken.
 

Taken/werkzaamheden
- het feitelijk afnemen van examens;
- het vaststellen van de examenuitslag;
- het afhandelen van bezwaarschriften;
- het kwalitatief beoordelen en evalueren van de in de opleiding genoemde verplichte examens voor AIOS.
Hiernaast denkt u mee met en bent u betrokken bij alle taken van de Cursuscommissie. Daarbij is een uitgebreid netwerk voor het benaderen van sprekers van grote toegevoegde waarde.

Wij vinden het belangrijk dat u:
-ervaring heeft met het afnemen van toetsen en/of beoordelen van AIOS;
-affiniteit heeft met moderne vormen van toetsen en beoordelen;
-bereid bent u te verdiepen in de regelgeving rondom examens en bezwaarprocedures.

Tijdsinvestering
De commissie vergadert twee maal per jaar. Veel overleg geschiedt telefonisch of per e-mail. Voor het mondelinge NVA-examen, dat twee maal per jaar plaatsvindt, bent u in principe beschikbaar als examinator en/of gecommitteerde.

Kandidaatstelling
Vindt u het leuk om betrokken te zijn bij de opleiding van jonge anesthesiologen en heeft u belangstelling voor deze vacature? Stuur uw sollicitatie dan vóór dinsdag 8 december naar nva@anesthesiologie.nl.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met dr. Bas in ‘t Veld (088-9797900, B.in.t.Veld@haaglandenmc.nl), voorzitter van de Examencommissie, of Anne van Mierlo (tel: 030 899 0634, a.van.mierlo@anesthesiologie.nl), coördinator opleiding, examens en opleidingsvisitaties, Bureau NVA.

De ledenraad benoemt de commissieleden voor een termijn van drie jaar op voordracht van het verenigingsbestuur.