De programmacommissie Anesthesiologendagen 2023 zoekt versterking

De Anesthesiologendagen staan in 2023 in het teken van onze 75e verjaardag! Een leuke uitdaging voor de programmacommissie om voor de collega’s in het land een gevarieerd en interessant programma samen te stellen met een feestelijk tintje. Lijkt het je leuk om bij te dragen aan deze memorabele dagen? Dan zijn we wellicht op zoek naar jou!

De programmacommissie geeft (inhoudeijke) invulling aan het thema en de sessies van de Anesthesiologendagen en nodigt sprekers uit. Daarnaast nodigt de commissie ook andere gremia (secties, commissies, bestuur) uit inhoudelijk invulling te geven aan de sessies tijdens Anesthesiologendagen. 

Wij vinden het belangrijk dat je: 
  • op de hoogte bent van maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen en die kan vertalen naar het vakgebied en de invulling van sessies; 
  • op de hoogte bent van ontwikkelingen binnen de vereniging en het belang en impact hiervan voor de leden kan inschatten; 
  • beschikt over een (wetenschappelijk) netwerk (bijv. voor aandragen sprekers); 
  • een brede vakinhoudelijke interesse heeft en op de hoogte bent van nieuwe ontwikkelingen en behoefte van leden aan refresher courses en best practices. 
Waaromreageren? 
Door zitting te nemen in deze commissie breidt je snel je netwerk uit. Het is ook een functie waarbijcreatieve en innovatieve ideeën de ruimte krijgen. Daarnaast geeft het ook veel voldoening: je ziet tijdens deze twee dagen gelijk het resultaat van je inspanningen. 
Tijdsbesteding 
De commissie vergadert ca. drie keer per jaar in Utrecht. Daarnaast wordt er via email en Zoom overlegd. De organisatie wordt ondersteund door het NVA bureau in samenwerking met een congresbureau. 
Interesse? 
Stuur een e-mail met een korte enthousiaste motivatie voor 24 oktober naar Sandra Gijtenbeek (NVA bureau)s.gijtenbeek@anesthesiologie.nlof 030-8990635.