VACATURE: Lid accreditatiecommissie

Wilt u actief zijn binnen de vereniging maar niet te veel vergaderen en reizen? Heeft u interesse in vakinhoudelijk scholing en bent u graag als eerste op de hoogte van alle congressen en bijeenkomsten? Wordt dan lid van de Commissie Accreditatie.

De Commissie Accreditatie van de NVA beoordeelt óf de aanvragen geaccrediteerd mogen worden en zo ja, hoeveel punten worden toegekend, of de aanvragen betrekking hebben op anesthesiologie en/of pijngeneeskunde. De commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van richtlijnen die door het verenigingsbestuur zijn vastgesteld en door de ledenraad zijn goedgekeurd. De commissie bestaat uit 5 leden. De beoordelingen verlopen digitaal en onderlinge communicatie geschiedt voornamelijk per e-mail. De commissie vergadert 4 keer per jaar, meestal telefonisch. 

Binnen de commissie is ruimte voor 1  nieuw lid. Bij voorkeur een opleider met gedeeltelijke erkenning (B-opleider) of plaatsvervangende opleider

Heeft u belangstelling voor deze vacature? Richt dan uw sollicitatie aan de voorzitter van de Commissie Accreditatie, te bereiken via e-mail l.stobbe@anesthesiologie.nl. Gelieve hierin uw motivatie, persoonlijk profiel, achtergrond en eventueel interessegebied te vermelden. Uw motivatie dient uiterlijk 1 februari 2021 in het bezit te zijn van de commissie. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Liesbet Stobbe (030-899 06 31).