VACATURE: lid cursuscommissie

Wilt u op landelijk niveau iets betekenen voor de opleiding tot Anesthesioloog?
De NVA is op zoek naar een enthousiaste opleider, plaatsvervangend opleider of anesthesioloog die de collega’s in de Cursuscommissie komt versterken.

Taken/werkzaamheden
Hiertoe behoren:

  • het inhoudelijk en organisatorisch voorbereiden en verder ontwikkelen van de landelijke cursussen (EDAIC-, NVA- en E-cursus);
  • het evalueren van de cursussen (mede op basis van feedback van de cursisten).
    Hiernaast denkt u mee met en bent u betrokken bij alle taken van de Examencommissie.

Wij vinden het belangrijk dat u:

  • affiniteit heeft met het geven van onderwijs in alle vormen;
  • een netwerk heeft van mensen die bereid zijn om onderwijs te verzorgen.

Tijdsinvestering
De commissie vergadert gemiddeld twee maal per jaar. Veel overleg geschiedt telefonisch of per e-mail. Voor het mondelinge NVA-examen, dat twee maal per jaar plaatsvindt, bent u beschikbaar als examinator en/of gecommitteerde.

Kandidaatstelling
Vindt u het leuk om betrokken te zijn bij de opleiding van jonge anesthesiologen en heeft u belangstelling voor deze vacature? Stuur uw sollicitatie dan vóór maandag 3 september naar nva@anesthesiologie.nl. De ledenraad benoemt de commissieleden voor een termijn van drie jaar op voordracht van het verenigingsbestuur.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met dr. Markus Klimek (010-7040704, M.Klimek@erasmusmc.nl), voorzitter van de Cursuscommissie, of
Anne van Mierlo (030-2823378, a.van.mierlo@anesthesiologie.nl), Coördinator Opleiding en Examens, Bureau NVA.