Vacature: NVA bestuurslid

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) is volop in beweging en heeft een stevige ambitie. De NVA zet onder meer in op de doorontwikkeling van de perioperatief specialist en de poli anesthesiologie. Belangrijk doel is het vergroten van de (h)erkenning van de anesthesioloog en invloedrijker opereren in het politiek en maatschappelijk debat. De NVA is daarop op zoek naar een verbindend leider met strategisch en politiek inzicht. 

Profiel 
Het nieuwe bestuurslid:  
•    Heeft ervaring als bestuurder 
•    Heeft strategisch inzicht in politiek-beleidsmatig krachtenveld waarin de NVA acteert  
•    Heeft overtuigingskracht en neemt gemakkelijk het voortouw 
•    Is een netwerker; heeft goede contacten onder anesthesiologen en weet wat er 
speelt. Is een goede samenwerkingspartner voor stakeholders
•    In staat om in bestuurlijke relaties in te zetten op inhoudelijk én betrekkingsniveau: 
is een actieve luisteraar en onderkent gevoelens en behoeften van anderen. Kan zich hierin verplaatsen en is zich bewust van de invloed van het eigen handelen.  
•    Houdt balans tussen de strategische agenda en pragmatische oplossingen 
 
Bestuur 
De NVA kent een collegiaal bestuur bestaande uit vijf leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, daarbij ondersteund door het bureau en alle gremia.  
 
Interesse kenbaar maken 
Herken je je in het profiel en ben je geïnteresseerd, stuur dan cv en motivatie op aan de selectiecommissie via m.van.grotel@anesthesiologie.nl. Uiterste inzendtermijn reactie: 18 juni 2023. 
  
Vergoeding 
Bestuursleden ontvangen een vaste onkostenvergoeding en reiskosten. 
  
Procedure 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marloes van Grotel. Voor de functie geldt dat je gewoon lid bent van de NVA. Het bestuurslidmaatschap is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de ledenraad of een sectiebestuur, en evenmin met het coördinatorschap van een kring. De selectiecommissie toetst alle kandidaten aan de profielschets en doet de ledenraad haar gemotiveerde voordracht toekomen. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. De ledenraad kiest na kennisneming van de bevindingen van de selectiecommissie de bestuursleden in de vergadering van 26 september a.s. Bestuursleden worden door de ledenraad benoemd voor een periode van drie jaar.