Vacature: (Plv.) Hoofdredacteur NTvA

Het Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie (NTvA) is een wetenschappelijk tijdschrift dat wordt uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Wetenschappelijk Fonds NVA. Het NTvA verschijnt in principe viermaal per jaar. Het doel van het tijdschrift is om actuele en toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied te belichten. De belangrijkste functie van het tijdschrift is het bieden van een (laagdrempelige) spreekbuis voor alle NVA-leden waarmee wetenschappelijke zaken voor en door anesthesiologisch Nederland onderling uitgewisseld kunnen worden. Het NTvA heeft een laagdrempelige karakter en daarmee een belangrijke (educatieve) rol; junioronderzoekers wordt een platform geboden waar zij hun resultaten (casuïstiek, case reports, maar ook samenvattingen proefschriften) kunnen presenteren. Het tijdschrift richt zich op zowel perifere en academische en anesthesiologen-(niet)-in-opleiding, als (niet)-klinische onderzoekers in het veld van de anesthesiologie en pijnbestrijding.

De hoofdredacteur en de plaatsvervangend hoofdredacteur worden benoemd voor een periode van twee jaar; de zittingsperiode kan eenmaal met eenzelfde periode worden verlengd. De hoofdredacteur en plaatsvervangend hoofdredacteur functioneren in een zogenoemde ‘dakpan-constructie’; de plaatsvervangend hoofdredacteur wordt na 1 jaar hoofdredacteur, blijft dit voor twee jaar om daarna weer 1 jaar plaatsvervangend hoofdredacteur te zijn.

Kerntaken
De hoofdredacteur:

 • is voorzitter van de redactieraad en heeft de redactionele leiding van het NTvA.
 • stuurt de redactieraad aan
 • zet het inhoudelijke beleid uit en zorgt voor een langetermijnplanning
 • is verantwoordelijk voor de behandeling van binnengekomen kopij en besluit (na een peer review proces) over de acceptatie van manuscripten ter publicatie in het tijdschrift.
 • is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen die de redactieraad ter beschikking worden gesteld
 • is verantwoordelijk voor de relaties tussen de redactieraad en het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Fonds NVA.

Wij vragen

 • aangetoonde belangstelling voor en ervaring op het gebied van wetenschappelijk onderzoek;
 • kan auteurs en redacteuren effectieve feedback te geven op hun bijdragen;
 • redactionele ervaring binnen het anesthesiologisch vakgebied;
 • een bevlogen netwerker vaardigheden om een netwerk(en) binnen “Anesthesiologisch Nederland” op te bouwen en te onderhouden, waarmee de doelstellingen van het NTvA gerealiseerd kunnen worden;
 • Kan een visie en strategieën formuleren voor de komende jaren voor wat betreft aantrekkelijke content en innovaties van het NTvA;
 • een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Iets voor jou? Stuur een kort cv en motivatie naar nva@anesthesiologie.nl