Vacatures: sectie kinderanesthesie zoekt vier collega’s voor het bestuur

Het bestuur van de sectie zoekt maar liefst vier nieuwe collega's die per januari 2022 het bestuur komen versterken. In verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn treden vier bestuursleden af. Ook zijn de voorzitters van de protocollencommissie en educatiecommissie na lange jaren succesvol en productief werk hun functie neergelegd. De bestuurslidmaatschap en de voorzitterschap voor een van de twee commissie zijn in principe niet aan elkaar gekoppeld, maar een dergelijke koppeling is natuurlijk wel voordelig. 

De functies waar het om gaat:

  • Bestuurslid/penningmeester
  • Bestuurslid/voorzitter protocollencommissie
  • Bestuurslid/voozitter educatiecommissie
  • Bestuurslid

Heb je interesse en wil je graag landelijk kunnen bijdragen aan de ontwikkelingen binnen de kinderanesthesie? Stuur dan een sollicitatie (cv en motivatie) naar nva@anesthesiologie.nl ter attentie van Liesbet Stobbe ovv sollicitatie SKA bestuur/SKA commissies. Geef uiteraard ook aan welke functie de voorkeur heeft. Voor de vacatures SKA bestuursleden SKA commissievoorzitter wordt apart gestemd in de SKA ledenvergadering in januari 2022. Voor deze functie kunnen ook zittende bestuursleden solliciteren. (Voor meer informatie over de sollicatitatieprocecure mail nva@anesthesiologie.nl t.a.v. Liesbet Stobbe)

Algemeen

  • Het bestuur vergadert tenminste 4 maal per jaar en er zijn tenminste 4 ledenvergaderingen per jaar. Uiteraard wordt een actieve inbreng in deze vergaderingen verwacht. Daarnaast wordt tussen de vergaderingen door enkele keren per jaar een inbreng verwacht bij bijvoorbeeld: overleg met NVA (commissies), anesthesiologendagen, beoordelen richtlijnen.
  • In een SKA vergadering is afgesproken om zo mogelijk tenminste twee bestuursleden in het SKA bestuur te hebben die niet werkzaam zijn in een van de kindercentra om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging te borgen.

Specifiek Bestuurslid / Penningmeester
Voor deze vacature vragen we een aangetoonde interesse. De Penningmeester heeft tot taak de SKA financiën en financiële verslaglegging bij te houden. Secretarieel en deskundig wordt de penningmeester door de NVA ondersteunt.

Bestuurslid / Voorzitter Protocollencommissie
De taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter van de protocollencommissie zijn het opstellen van nieuwe en updaten van bestaande SKA protocollen. Voor deze vacature vragen we aangetoonde interesse in het opstellen van praktijkgerichte protocollen waarbij rekening gehouden wordt met recente wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.
Doel voor de toekomst zal zijn de SKA protocollen steeds meer iom de NVA protocollen commissie te bij te houden en hun een plek naast de NVA protocollen te geven.

Bestuurslid / Voorzitter Educatiecommissie
De taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter van de protocollencommissie zijn het plannen en doorvoeren van educatie activiteiten vanuit de SKA. Daarbij horen de samen met de BAPA en SKA doorgevoerde refresher course, organisatie van kinderanesthesie presentaties en workshops tijdens de NVA dagen, de landelijke fellowdag kinderanesthesie, zoals ook de organisatie van webinars over actuele onderwerpen rond de kinderanesthesie.